Παγκόσμιο Ταξίδι με Μοτοσυκλετα
esp eng deu por fra pol it el tr ro lt
Language

Φωτογραφίες: Χώρες > Ιράν

Προηγούμενο

Tehran is a very developed city, but too dominated by concrete and pollution for our taste.

Επόμενο
Tehran is a very developed city, but too dominated by concrete and pollution for our taste.
Βαθμολογήστε την φωτογραφία
13 βαθμολογήσεις
 
Σχόλια
από alfredo aramburu - 9 de julio - Αργεντινή - 05-Ιουλ-2011, 06:14:27 PM

PAIS QUE VUSCA LA PAZ...
HERRORES TENEMOS TODOS YO PRIMERO

Comentarios desactivados


©2007 RE-MOTO - Ένα Ταξίδι στα Όνειρα - Motorcycle travel around the world